Euromoslim Amsterdam

Euromoslim is een islamitisch centrum voor educatie, gesitueerd aan de Ekingenstraat 3 in Amsterdam-Osdorp. Ons mooie gebouw (in eigen bezit, en vrij van leningen en subsidies) biedt plaats aan 300 personen, en bezit een eigen gebedsruimte, wasruimtes en in totaal zes klaslokalen. Naast de dagelijkse gebeden en de vrijdagspreek, geven wij les aan studenten, mannen en vrouwen, jong en oud, beginners en gevorderd. Wij geloven dat een goede en degelijke kennis van ons geloof een positieve bijdrage levert aan onze hedendaagse maatschappij.

Oorsprong

Onze vereniging is in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht door een groep studenten, die vanuit Indonesië naar Nederland kwamen om hier te studeren en te werken. Aangekomen in hun nieuwe (en soms heel koude vaderland) zochten deze jongeren een sociaal vangnet. Hoe kom je aan rijst, waar koop je lekkere saté, en hoe vind ik betaalbare woonruimte?

Hele praktische vragen en zaken, waarop antwoorden en waarvoor oplossingen werden gezocht. De jongeren staken elkaar de helpende hand toe en hielpen elkaar zich aan te passen aan hun nieuwe vaderland. Ook zocht men elkaar op tijdens islamitische feestdagen en bij belangrijke gebeurtenissen zoals trouwerijen.

Voorzieningen

Het is nu misschien nauwelijks meer voor te stellen, maar in die tijd waren er, ook in Amsterdam, nauwelijks voorzieningen voor moslims. Ondanks het feit dat Nederland al in de Gouden Eeuw kennis had gemaakt met de islam en er in die tijd ook al veel moslims vanuit de voormalige koloniën Nederland bezochten en hier een bestaan kwamen opbouwen, duurde het tot de jaren zestig dat de eerste moskeeën in Nederland zouden worden opgericht. Van scholen voor islamitisch onderwijs was ook al geen sprake.

Maar zeker toen onze studenten gezinnen gingen vormen groeide de noodzaak voor goed islamitisch onderwijs. Samen met andere Indonesische moslims werd er toen een organisatie opgericht, die later de vereniging Euromoslim is geworden. De kinderen kregen in het begin les tijdens huis-aan-huis sessies die bij de diverse leden in de huiskamer warden georganiseerd. Met het toenemend aantal leden werd vanaf de jaren 90 op zondagmiddagen een schoolgebouw gehuurd. In 2005 kon de vereniging eindelijk haar eigen gebouw kopen.

Ons Gebouw

Met de aankoop van ons gebouw is de structuur van de organisatie verder uitgebouwd. Onze voornaamste activiteit (‘core business’) blijft het geven van onderwijs aan diverse groepen. Maar ook het sociale aspect krijgt veel aandacht. Zo organiseren wij voor jongeren sportavonden (zaalvoetbal), gaan we samen naar de bioscoop of organiseren we interessante lezingen waarin aandacht besteed wordt aan het leven van alledag. In de zomer organiseren we uitstapjes (pretparken, shopping trips).

En natuurlijk is het volgens goed Indonesisch gebruik belangrijk dat we samen kunnen genieten van lekker eten. Vaak worden er door leden na afloop van bijeenkomsten lekkere hapjes genuttigd en worden er recepten uitgewisseld.

Begrafenis of Huwelijk

Euromoslim biedt haar leden ook ondersteuning voor formele en officiële zaken zoals een begrafenis of huwelijk. (In Nederland dient een echtpaar eerst voor de wet te trouwen (‘burgerlijk huwelijk’) voordat een religieus huwelijk voltrokken mag worden.)

Contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging.

NEEM CONTACT OP