LayLatul Qodr

Beste broeder of zuster,

Alhamdulillah, inshAllah zal één van deze nachten Laylatul Qadr (De waardevolle nacht) plaatsvinden. Wij zijn dankbaar aan Allah Subhana Wa Ta’ala dat wij deze blijde en gebeurtenis mogen meemaken, zoals Allah Subhana Wa Ta’ala ook zegt in de Heilige Koran:

Zeg: “Hij is Allah, de Enige”
Allah is as-Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is en Hij is van niemand afhankelijk). Hij heeft niet verwekt noch is Hij verwekt.
En niet één is aan Hem gelijkwaardig.

(Soerat al-Ikhlaas)

Allah zegt met betrekking tot het ontkennen van deelgenoten in Zijn Heerschappij (betekenis van de interpretatie):

“Waarlijk, wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat laat julie
weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend
maanden. De engelen en de Geest (de engel Gabriël) dalen in haar neer met de
toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan
de ochtendschemerihg.”

(Koran, hoofdstuk 97)

Wij, als vereniging Euromoslim, zijn dankbaar dat u onze vereniging en onze moskee
At-Taqwa wil steunen. Wij willen ons blijven inzetten voor de Dawah in ons
stadsdeel. Uw hulp is daarbij zeer welkom.

“Degenen die ‘s nachts en overdag van hun eigendommen geven, heimelijk en
openlijk, voor hen is hun beloning bij hun Heer, en voor hen zal er geen vrees zijn
en zij zullen niet treuren”

(Quran 2:274)

Donatie

U kunt uw donatie op de gebruikelijke manier contant aan ons geven. U kunt er ook
voor kiezen om uw donatie per bank over te maken naar onze rekening:
NL68 RABO 037 31 38 237 ten name van Euromoslim in Amsterdam.
Als u uw gift per bank overmaakt, is het goed om te weten dat onze vereniging een
zogenaamde ANBI-status heeft. Dit betekent dat uw gift in veel gevallen voor u
aftrekbaar is van de belasting.

Moge Allah mijn donatie zegenen en nuttig maken, amien.
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Bestuur Euromoslim