Ons Gebouw

Met de aankoop van ons gebouw is de structuur van de organisatie verder uitgebouwd. Onze voornaamste activiteit (‘core business’) blijft het geven van onderwijs aan diverse groepen. Maar ook het sociale aspect krijgt veel aandacht. Zo organiseren wij voor jongeren sportavonden (zaalvoetbal), gaan we samen naar de bioscoop of organiseren we interessante lezingen waarin aandacht besteed wordt aan het leven van alledag. In de zomer organiseren we uitstapjes (pretparken, shopping trips).

En natuurlijk is het volgens goed Indonesisch gebruik belangrijk dat we samen kunnen genieten van lekker eten. Vaak worden er door leden na afloop van bijeenkomsten lekkere hapjes genuttigd en worden er recepten uitgewisseld.

Voorzieningen

Het is nu misschien nauwelijks meer voor te stellen, maar in die tijd waren er, ook in Amsterdam, nauwelijks voorzieningen voor moslims. Ondanks het feit dat Nederland al in de Gouden Eeuw kennis had gemaakt met de islam en er in die tijd ook al veel moslims vanuit de voormalige koloniën Nederland bezochten en hier een bestaan kwamen opbouwen, duurde het tot de jaren zestig dat de eerste moskeeën in Nederland zouden worden opgericht. Van scholen voor islamitisch onderwijs was ook al geen sprake.

Maar zeker toen onze studenten gezinnen gingen vormen groeide de noodzaak voor goed islamitisch onderwijs. Samen met andere Indonesische moslims werd er toen een organisatie opgericht, die later de vereniging Euromoslim is geworden. De kinderen kregen in het begin les tijdens huis-aan-huis sessies die bij de diverse leden in de huiskamer warden georganiseerd. Met het toenemend aantal leden werd vanaf de jaren 90 op zondagmiddagen een schoolgebouw gehuurd. In 2005 kon de vereniging eindelijk haar eigen gebouw kopen.

Contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging.